Łomża, Aleja Legionów 97A
ZADZWOŃ: 692 429 377

Dlaczego "Wyjątkowa Kraina"?

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do dobrego funkcjonowania w grupie integracyjnej lub masowej oraz do jak najlepszego radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach społecznych.

Uważamy, że potrzeby dziecka są niezwykle istotne w każdym momencie jego rozwoju. Wprowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych w naturalny rytm grupy przedszkolnej pozwala zachować równowagę między intensywną pracą terapeutyczną, a kształtowaniem prawidłowego sposobu funkcjonowania dziecka w sytuacjach społecznych.

Staramy się poznać możliwie jak najdokładniej każdego z naszych przedszkolaków. Obserwujemy i analizujemy ich zachowanie w różnych sytuacjach.
Dokładne określenie trudności, jakie występują u dziecka, ale także dostrzeżenie naturalnego potencjału pozwala na stworzenie bardzo szczegółowego planu terapeutycznego oraz dostosowanie zajęć terapeutycznych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Jednocześnie wierzymy, że na wczesnym etapie rozwoju dziecka, grupa terapeutyczna najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka. Dzieci ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na początku edukacji przedszkolnej potrzebują przede wszystkim zrozumienia i poukładania świata i rzeczywistości, z którą mierzą się na co dzień. Dopiero później następuje wejście w środowisko społeczne, w grupę oraz określenie i zrozumienie siebie w sytuacjach społecznych.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola nabywają umiejętności i kompetencje emocjonalno - społeczne poprzez uczestnictwo w przedszkolnej grupie integracyjnej prowadzonej w ramach terapeutycznych zajęć grupowych.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że funkcjonowanie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi bardzo często ulega dezorganizacji z powodu natłoku różnych bodźców, dlatego też proponujemy małe grupy, dzięki czemu możemy obserwować oraz eliminować te bodźce, które wzmacniają ograniczenia naszych dzieci.

Korzystamy z materiałów dydaktycznych oraz terapeutycznych dostosowanych i przeznaczonych do pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami, którym oferujemy możliwość uczestniczenia zarówno w zajęciach przedszkolnych, jak i terapeutycznych swoich dzieci. Mogą Państwo korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń.

Nasze doświadczenie pokazuje, że bardzo dużo dzieci, które trafiają do edukacji integracyjnej lub masowej, wcześniej czy później wraca do grup terapeutycznych, co jest dla nich niezrozumiałe i powoduje niepotrzebny stres, niepokój oraz pogorszenie codziennego funkcjonowania.
Warto więc bardzo dokładnie przemyśleć, komu chcecie Państwo powierzyć edukację oraz – przede wszystkim – terapię waszego dziecka.

Przedszkole terapeutyczne „Wyjątkowa Kraina” jest częścią Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, co gwarantuje dostęp do szerokiej oferty zajęć terapeutycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.
Nasza placówka mieści się w Łomży, przy Alei Legionów 97A.

Wyjątkowa Kraina - Przedszkole w Łomży