Łomża, Aleja Legionów 97A
ZADZWOŃ: 692 429 377

W Wyjątkowej Krainie prowadzimy następujące zajęcia terapeutyczne:

- terapia behawioralna

- TUS

- trening samodzielności

- uczestnictwo w przedszkolnej grupie integracyjnej

- terapia integracji sensorycznej

- terapia neurologopedyczna

- fizjoterapia

- dogoterapia

- muzykoterapia

- arteterapia

- terapia ręki.

* Wszystkie dzieci w Wyjątkowej Krainie są pod stałą opieką psychologiczną.

Wyjątkowa Kraina - Przedszkole w Łomży