Łomża, Aleja Legionów 97A
ZADZWOŃ: 692 429 377

Oferta Wyjątkowej Krainy

Realizacja programu MEN

realizujemy program zajęć przedszkolnych dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

Kameralne grupy

ciepła, rodzinna i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosfera

Wykwalifikowana kadra

specjalizujemy się w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
program zajęć terapeutycznych prowadzony przez naszych specjalistów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka
indywidualny plan edukacyjno – terapeutyczny (IPET) jako podstawa do pracy z dzieckiem

Kompleksowe wsparcie dla twojego dziecka

opieka psychiatry dziecięcego oraz psychologa

zajęcia SI i neurologopedyczne, fizjoterapia

trening umiejętności społecznych, trening samodzielności

terapia behawioralna, terapia zajęciowa, terapia metodą Weroniki Sherborne

Uczestnictwo w grupie integracyjnej

dzieci uczęszczające do naszego przedszkola nabywają umiejętności oraz kompetencje emocjonalno - społeczne poprzez uczestnictwo w przedszkolnej grupie integracyjnej w ramach terapeutycznych zajęć grupowych

Program "Za życiem"

oferujemy możliwość skorzystania z programu „Za życiem” – związanego m.in. z szeroką diagnostyką specjalistyczną (kardiolog, audiolog, endokrynolog, okulista, neurolog, gastroenterolog, genetyk kliniczny)

Wymagania

Do „Wyjątkowej Krainy” w Łomży zapraszamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zdiagnozowany autyzm lub zespół Aspergera.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 r.ż. (prowadzimy również roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. „zerówkę”).

Gdzie się znajdujemy

Przedszkole "Wyjątkowa Kraina" znajduje się w Łomży przy Alei Legionów 97A
i jest otwarty od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 15.00.

Skontaktuj się z nami: 692 429 377

Wyjątkowa Kraina - Przedszkole w Łomży